| by Mark | No comments

MySQL

Grant

Bekijken van GRANT van een bepaalde User

SHOW GRANTS FOR 'root'@'localhost';

Een user toevoegen met access tot een database

GRANT ALL PRIVILEGES ON wiki.* TO 'wiki'@'localhost' 

Een user toevoegen met access tot een database, en een bepaald wachtwoord

GRANT ALL PRIVILEGES ON wiki.* TO 'wiki'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wikitest';

Een user toevoegen met access tot een database, en beperkte rechten

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON blogs.* TO 'test'@'localhost';

Links

Geef een antwoord