| by Mark | No comments

FreeBSD

FreeBSD installatie Dit zijn de installatie vereisten:

Partions

1G /

1G /tmp

10G /var

10G /usr

2xram SWAP

De rest /home

DNS

/etc/resolv.conf

domain markterweele.nl
nameserver   46.19.36.88
nameserver   46.19.38.115

User en Groups

De volgende group moet handmatig aangemaakt worden

 • users

De volgende gebruikers moeten worden aangemaakt:

 • admin
 • mark

Alle Users moeten in de group ‘users’ en ‘wheel’ komen

# pw useradd -n mark -G wheel -m -h 0

Vergeet niet dat je meteen erna een wachtwoord moet intypen voor de desbetreffende gebruiker

password for user mark:

Bij de user mark moet meteen een public key worden ingesteld.

/home/mark/.ssh/authorized_keys

ssh-rsa (hier komt de key te staan)

Shell voor ROOT en MARK user

chsh -s /usr/local/bin/bash

Extra software

Installeer de volgende extra software

 • pico
 • manuel pages
 • ports

Ports upgraden

Met CVSup kan nu de ports tree worden geupdate (Let op: is per 28 februari 2013 uitgefaseerd!)

zie ook Cvsup

Ook kan er portsnap gebruikt worden.

Zorg ervoor dat overbodige updates niet worden meegenomen, om te voorkomen dat er te veel wordt geupdate naar de server toe. Voer de onderstaande commando uit:

# vi /etc/portsnap.conf

Voeg de onderstaande regels toe in het bestand:

REFUSE audio finance games multimedia net-p2p

Zorg ervoor dat er wordt gekeken welke portsnap updates beschikbaar zijn:

# portsnap fetch

De eerste keer moet portsnap geextract worden, de volgende keren kan je “portsnap update” commando gebruiken.

# portsnap extract

Nu moet portsnap geupdate worden om alles te downloaden naar de server:

# portsnap update

Elke volgende keer dat portsnap geupdate moet worden:

# portsnap fetch update

3 Ware

tw_cli instaleren vanuit de Ports

Locatie /usr/ports/sysutils/tw_cli

Mail aliasses

/etc/mail/aliases

root:  systeembeheer@markterweele.nl

The program newaliases must be run after this file is updated for any changes to show through to sendmail.

# newaliases

Raid

File aanpassen voor Raid status

/etc/periodic/daily/400.status-disks

dump W || rc=3

echo ""
echo "TW Raid Interface status"
/usr/local/sbin/tw_cli info c0 u0;;

Tuning

# cp /etc/defaults/make.conf /etc/make.conf
# ee /etc/make.conf 

Edit the file, and look for the line starting: #CPUTYPE=

CPUTYPE?=prescott (Core 2 Duo)

#CFLAGS= -O -pipe
CFLAGS= -O2 -pipe -funroll-loops

Applying Security Patches

# freebsd-update fetch
# freebsd-update install

Rollback option:

# freebsd-update rollback

Performing Major and Minor Version Upgrades

# freebsd-update -r 10.3-RELEASE upgrade

External links

Geef een antwoord