| by mark | No comments

Environment variables van special folders

Om ervoor te zorgen dat je geen harde paden in BAT script, MSI, PowerShell en VBScript hoeft te gebruiken, kun je environment variables gebruiken.

Ik heb hieronder een overzicht gemaakt van de meest voorkomende environment variables:

OmschrijvingLokatieEnvironment Variable
UserProfileC:\Users\USERNAME%UserProfile%
Temp%UserProfile%\AppData\Local\Temp%TEMP% en %TMP%
Windows DirectoryC:\Windows%SystemRoot%, ook %windir% in batch bestanden
All Users ProfileC:\Users\Public%Public%
Program FilesC:\Program Files
C:\Program Files (x86)
%ProgramFiles%
%ProgramFiles(x86)%
Common AppDataC:\ProgramData%ProgramData% en %AllUsersProfile%
Local AppData%UserProfile%\AppData\Local%LocalAppData%
Program Files CommonC:\Program Files\Common Files
C:\Program Files (x86)\Common Files
%commonprogramfiles%
%commonprogramfiles(x86)%
Application Data%UserProfile%\AppData\Roaming%AppData%
System DirectoryC:\Windows\System32
FontsC:\Windows\Fonts
(My) Documents%UserProfile%\Documents
(My) Pictures%UserProfile%\Pictures
Desktop%UserProfile%\Desktop
Start Menu Programs
%UserProfile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
(IE) Favorites%UserProfile%\Favorites
Common Start Menu Programs
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
Common DesktopC:\Users\Public\Desktop
Shared DocumentsC:\Users\Public\Documents
Shared PicturesC:\Users\Public\Pictures

Geef een reactie