| by Mark | No comments

Installeer Redis en DirectAdmin SSH Key Management Plugin

Installatie van de plugin Redis installatie Configuratie De plugin werkt standaard out-of-the box. Maar indien nodig zijn een aantal configuratie instellingen aan te passen. De standaard instellingen zijn opgeslagen in het bestand: /usr/local/directadmin/plugins/redis_management/php/Config/main.php. Als je bijvoorbeeld de locatie waar de redis data (standaard in /var/lib/redis) wordt opgeslagen wilt veranderen, dan kun je dit in het […]

Read More