| by Mark | No comments

Installeer Redis en DirectAdmin SSH Key Management Plugin

Installatie van de plugin

cd /usr/local/directadmin/plugins
git clone https://github.com/kbentlage/da-redis-management.git redis_management
sh redis_management/scripts/install.sh

Redis installatie

De installatiescript verwacht dat popen toegestaan is, mocht dit niet zo zijn, dan moet deze even tijdelijk toegestaan worden.

Ga naar:
vi /usr/local/php74/lib/php.ini

Controleer of <b>popen</b> achter de regel <b>disable_functions</b> staat, zoja, haal deze even tijdelijk weg en onthoud waar deze precies staat:

Sla het bestand op en herstart de service:
service httpd restart 


cd /usr/local/directadmin/plugins/redis_management/setup
sh install.sh

Zet vervolgens popen weer terug 
Ga naar:
vi /usr/local/php74/lib/php.ini

Controleer of <b>popen</b> achter de regel <b>disable_functions</b> staat, zoja, haal deze even tijdelijk weg en onthoud waar deze precies staat:

Sla het bestand op en herstart de service:
service httpd restart 


Mocht je na de installatie met behulp van install.sh de onderstaande foutmelding krijgen dan dien je wat extra's te installeren:

Complete!
WARNING: channel "pecl.php.net" has updated its protocols, use "pecl channel-update pecl.php.net" to update
downloading redis-5.3.2.tgz ...
Starting to download redis-5.3.2.tgz (266,814 bytes)
........................................................done: 266,814 bytes
29 source files, building
running: phpize74

Warning: popen() has been disabled for security reasons in PEAR/Builder.php on line 525
PHP Warning:  popen() has been disabled for security reasons in /usr/local/php74/lib/php/PEAR/Builder.php on line 525
ERROR: failed to run `phpize74'
cat: /usr/local/lib/php.conf.d/20-custom.ini: No such file or directory
install.sh: line 35: /usr/local/lib/php.conf.d/20-custom.ini: No such file or directory
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/redis.service → /usr/lib/systemd/system/redis.service.

Voer het volgende uit:
pecl channel-update pecl.php.net


Geef vervolgens redis nog rechten op een map:
chown redis:redis /usr/local/directadmin/plugins/redis_management/data

Zorg dat er nog wat geplaatst wordt in onderstaande bestand:
vi /etc/redis.conf

Dit moet niet gecommend zijn:
unixsocket /tmp/redis.sock
unixsocketperm 777
daemonize yes

Herstart daarna de redis service via de volgende commando:
service redis restart

Configuratie

De plugin werkt standaard out-of-the box. Maar indien nodig zijn een aantal configuratie instellingen aan te passen.

De standaard instellingen zijn opgeslagen in het bestand:

/usr/local/directadmin/plugins/redis_management/php/Config/main.php.

Als je bijvoorbeeld de locatie waar de redis data (standaard in /var/lib/redis) wordt opgeslagen wilt veranderen, dan kun je dit in het “local.php” bestand aanpassen. Verander a.u.b. dit niet in het “main.php” configuratie bestand, omdat dit bestand kan worden overschreven als er een nieuwere versie van de plugin wordt geïnstalleerd.

Update plugin

cd /usr/local/directadmin/plugins/redis_management
git pull

Bron

https://github.com/kbentlage/da-redis-management

Geef een antwoord