| by Mark | No comments

Plesk MySQL verplaatsen

Algemeen Meestal staat de mySQL database in de /var partion. Dit is prima, echter met grote databases op wat oudere machines kan dit problemen geven qua disk space. Howto Stop als eerste plesk # /usr/local/etc/rc.d/psa.sh stop Zorg dat mysql niet meer loopt # /usr/local/etc/rc.d/mysql-server stop # ps -eax | grep mysql # kill pid van […]

Read More
| by Mark | No comments

MySQL

Grant Bekijken van GRANT van een bepaalde User SHOW GRANTS FOR ‘root’@’localhost’; Een user toevoegen met access tot een database GRANT ALL PRIVILEGES ON wiki.* TO ‘wiki’@’localhost’ Een user toevoegen met access tot een database, en een bepaald wachtwoord GRANT ALL PRIVILEGES ON wiki.* TO ‘wiki’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘wikitest’; Een user toevoegen met access tot […]

Read More