| by Mark | No comments

Windows 10 settings

You can change Windows settings with registry key’s like disabling of Log Off and Lock button on start menu of Windows 10. How to edit Windows 10 Windows settings: Disable log off button on Start menu: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer DWORD value: StartMenuLogOff value: 1 Disable lock button on Start menu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System DWORD value: DisableLockWorkstation value: 1

Read More
| by Mark | No comments

Environment variables van special folders

Om ervoor te zorgen dat je geen harde paden in BAT script, MSI, PowerShell en VBScript hoeft te gebruiken, kun je environment variables gebruiken. Ik heb hieronder een overzicht gemaakt van de meest voorkomende environment variables:

Read More