| by Mark | No comments

DNSSSEC aanzetten in DirectAdmin

DNSSEC is een tool wat gebruikt wordt om het opvragen van de dns te controleren en valideren. Je kunt de optie aanzetten in DirectAdmin 1.44.1 en nieuwere versies door het onderstaande uit te voeren: cd /usr/local/directadmin/scripts./dnssec.sh install die zou moeten bevestigen of uw named.conf is ingesteld, en zal dnssec = 1 in directadmin.conf automatisch inschakelen. […]

Read More
| by Mark | No comments

SPF records toevoegen in DNS via DirectAdmin

Read More
| by Mark | No comments

How set organization name

When you deploy a task sequence, you will see a default organization name like “IT Organization”. You can change it with System Center Configuration Manager. Open Administration workspace Select Client Settings Edit your own client settings or “Default Client Settings” to click on Properties Select Computer Agent Set your Organisation name in the box Organization […]

Read More
| by Mark | No comments

Installeer GIT op een CentOS Server met DirectAdmin

Git is beschikbaar via yum en kan geïnstalleerd worden via de onderstaande commando: yum install git Je kunt via de onderstaande commando inzien dat Git is geïnstalleerd door de versienummer op te vragen: git –version Git is nu geïnstalleerd! Omdat je met Git beschikt over de laatste versie, kun je natuurlijk ook Git zelf updaten […]

Read More
| by Mark | No comments

Verberg DNS Software versie

Als je een eigen DNS server hebt dan wil je natuurlijk niet dat iemand daarop kan inbreken. Standaard staat de weergave voor de DNS software versie aan. Hackers scannen via het internet af naar systemen die niet volledig up-to-date zijn. Hoe goed je als systeembeheerder ook alle nieuwe updates in de gaten houdt, kan het […]

Read More
| by Mark | No comments

Rerun advertisement if failed/succeeded previous attempt

If you want to rerun a advertisement witch already installed, you need first to remove a registry key: x86 architecture HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SMS\MobileClient\Software Distribution\Execution History\System\package id x64 architecture HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SMS\MobileClient\Software Distribution\Execution History\System\package id Then re-run the advertisement in SCCM Client Center.

Read More
| by Mark | No comments

Download AppX installation file for Windows Store App

How to Download AppX Installation File for redistribution. If you want to download a AppX Installation file from Windows store, you have to inspect en debug the HTTP traffic between your Windows Store client and the Microsoft Store servers. Download Fiddler and  Fiddler add-on “Windows 8 AppContainer Loopback Utility”. Download Fiddler and install   Download […]

Read More
| by Mark | No comments

Technische documentatie voor SCCM 2012

Technische documentatie voor SCCM 2012 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27850

Read More
| by Mark | No comments

Powershell cmdlets for SCCM 2012

Added PowerShell modules: Add-CMDistributionPoint Import-CMAntiMalwarePolicy Import-CMDriver New-CMAppVVirtualEnvironment New-CMMigrationJob New-CMPackage New-CMSoftwareUpdateAutoDeploymentRule New-CMTaskSequence New-CMTaskSequenceMedia New-CMUserDataAndProfileConfigurationItem Set-CMApplicationCatalogWebsitePoint Set-CMAppVVirtualEnvironment Set-CMClientPushInstallation Set-CMClientSetting Set-CMDistributionPoint Set-CMDriver Set-CMEndpointProtectionPoint Set-CMEnrollmentPoint Set-CMEnrollmentProxyPoint Set-CMHierarchySetting Set-CMManagementPointComponent Set-CMOperatingSystemImageUpdateSchedule Set-CMOutOfBandManagementComponent Set-CMReportingServicePoint Set-CMSite Set-CMSoftwareUpdateAutoDeploymentRule Set-CMSoftwareUpdatePointComponent Set-CMStateMigrationPoint Set-CMStatusSummarizer Set-CMSystemHealthValidatorPointComponent Set-CMTaskSequence Set-CMUserDataAndProfileConfigurationItem Start-CMDistributionPointUpgrade To view the lasted Help information: Update-Help –Module ConfigurationManager

Read More
| by Mark | No comments

Gratis eBooks van Microsoft

Microsoft heeft meerdere gratis eBooks over Microsoft producten zoals SCCM, Windows 10 voor ICT professionals etc. Download gratis eBooks: https://mva.microsoft.com/ebooks

Read More